Technik przemysłu metalurgicznego

Technik przemysłu metalurgicznego
pod patronatem CMC Poland sp. z o.o.

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznychAbsolwent tego kierunku kształcenia będzie przygotowany do:
EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO,
a dokładniej do:
 przygotowania maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów metalurgicznych,
zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 prowadzenia ruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, zgodnie z
dyscypliną technologiczną;
 wykonywania bieżącej kontroli wyrobów;
 wykonywania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń.
Zdobędzie również umiejętności do:
ORGANIZACJI I PROWADZENIA PROCESÓW METALURGICZNYCH,
a w szczególności:
 wykonywania rozruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego;
 organizowania i prowadzenia procesów kontroli wyrobów;
 organizowania procesów obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu
metalurgicznego;
 nadzorowania przebiegu procesów metalurgicznych, zgodnie z systemem zarządzania
jakością.
Dodatkowe umiejętności zawodowe, które uczeń
wykształci w zawodzie, to:
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE
METALURGICZNYM, a dokładniej nauczy się
 rozpoznawania stanu technicznego maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym;
 wykonywania przeglądów, konserwacji oraz naprawy maszyn i urządzeń w przemyśle
metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
 montowania i demontowania elementów, podzespołów, zespołów oraz osprzętu
technologicznego maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową;
 instalowania i odinstalowania maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym w
miejscu ich pracy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
 uruchamiania maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową.

Skip to content