Technik przemysłu metalurgicznego

Technik przemysłu metalurgicznego pod patronatem CMC Poland sp. z o.o. MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych
Absolwent tego kierunku kształcenia będzie przygotowany do: EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO, a dokładniej do:  przygotowania maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów metalurgicznych, zgodnie z dokumentacją technologiczną;  prowadzenia ruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, zgodnie z dyscypliną technologiczną;  wykonywania bieżącej kontroli wyrobów;  wykonywania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń. Zdobędzie również umiejętności do: ORGANIZACJI I PROWADZENIA PROCESÓW METALURGICZNYCH, a w szczególności:  wykonywania rozruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego;  organizowania i prowadzenia procesów kontroli wyrobów;  organizowania procesów obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego;  nadzorowania przebiegu procesów metalurgicznych, zgodnie z systemem zarządzania jakością. Dodatkowe umiejętności zawodowe, które uczeń wykształci w zawodzie, to: UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE METALURGICZNYM, a dokładniej nauczy się  rozpoznawania stanu technicznego maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym;  wykonywania przeglądów, konserwacji oraz naprawy maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;  montowania i demontowania elementów, podzespołów, zespołów oraz osprzętu technologicznego maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;  instalowania i odinstalowania maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym w miejscu ich pracy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;  uruchamiania maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Skip to content