Technik teleinformatyk

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi


Atuty kształcenia w zawodzie Technik Teleinformatyk:
  • Nowoczesny kierunek umożliwiający rozwój umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem informatyki i sterowaniem przepływem danych;
  • Tworzenie warsztatu pracy umożliwiającego samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budowy sieci komputerowych, administracji nowoczesnymi urządzeniami zarządzania sieciami ;
  • Poprzez podbudowę w zakresie kształcenia przedmiotu elektrotechnika kierunek daje możliwość nabycia uprawnień elektrycznych i zdobycia umiejętności budowy infrastruktury zasilającej i zabezpieczającej sieci komputerowe, urządzenia oraz serwery,
  • Kierunek daje możliwość rozwoju swojej własnej działalności w zakresie oferowania nowoczesnych form dostępu do Internetu w oparciu o technologie światłowodowe oraz wykorzystanie linii telekomunikacyjnych;
  • Zgodnie z opracowaniami globalny rynek Internetu Rzeczy w przyszłości przekroczy 1 bilion dolarów co powoduje iż w najbliższych latach specjaliści kierunku teleinformatyka będą niezbędni do pracy na stanowiskach: administracji urządzeniami włączonymi do globalnej sieci, tworzeniem inteligentnych systemów zdalnego administrowania usługami codziennego życia oraz tworzeniem i zarządzaniem nowoczesnymi technologiami inteligentnych domów;
  • teleinformatycy odpowiedzialni będą także za prognozowanie awarii, optymalizację usług oferowanych przez Internet oraz planowanie zasobów;
  • Kierunek daje możliwość tworzenie i zarządzania sieciami rozległymi oraz projektowania i zarządzania ruchem telefonicznym stacjonarnym, telefonią internetową VoIP oraz GSM,
  • Daje możliwość kontroli urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjne, pozwala na instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej, montowania, eksploatacji i konserwacji urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych, zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
Skip to content