Rada Rodziców

Rada Rodziców konto do wpłaty

Nr 51 1020 2498 0000 8702 0018 2493
PKO Bank Polski o/Zawiercie
W tytule proszę wpisać :
Wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa.

Konto do wpłaty za wystawione duplikaty świadectw ( 26,00 zł), za zniszczone, zgubione legitymacje szkolne (9,00 zł)

Nr 67 2030 0045 1110 0000 0193 7250

Skip to content