Erasmus+ Healthly EU

Projekt Healthy EU realizowany jest w ramach programu Erasmus + akcja KA2 2016 – 2019. Partnerskie szkoły naszego projektu łączy wspólny cel – zdrowie młodych Europejczyków, które ulega pogorszeniu , co znajduje odzwierciedlenie w narastających problemach ich kondycji psychicznej i fizycznej, dlatego też nasz projekt skoncentrował się na edukacji prozdrowotnej młodzieży.

Projekt Healty EU realizowany jest w naszej szkole od roku szkolnego 2016. Jego czas trwania to 3 lata. Jest to projekt badawczy, którego celem jest systemowe badanie grupy młodzieży pod kątem rozwoju fizycznego, ale nie tylko, ponieważ to również spotkania szkół partnerskich. Projekt ze względu na swój temat angażuje całą społeczność szkolną.

Założeniem projektu jest zbadanie jak ludzie w różnych krajach europejskich postrzegają zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia.

Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii, Włoch, Czech, Niemiec, prace koordynuje szkoła z Finlandii. Badania koordynuje i dane zbiera Wydział Sportu Uniwersytetu Jyvaskyla w Helsinkach. Budżet projektu to 239 540, 00 Euro, z czego nasza szkoła otrzyma, w okresie od 1.09.2016r. – 31.08.2019r., 28 069, 00 Euro. Projekt finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Działania projektowe w naszej szkole obejmują:

  • badania rozwoju fizycznego młodzieży za pomocą testu Eurofit,
  • propagowanie ruchu fizycznego poprzez organizowanie w szkole tygodni aktywności fizycznej, zawodów sportowych czy różnego typu turniejów,
  • wykorzystanie naturalnych warunków geograficznych do uprawiania sportu – zajęcia wspinaczkowe na skałach Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

W wyżej wymienionych zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W ramach projektu odbywają się również spotkania partnerów, w czasie których wymieniamy się doświadczeniami, zdajemy relacje z przeprowadzonych działań a młodzież pracując w międzynarodowych zespołach opracowuje wyniki dotychczasowej pracy. Spotkania partnerów odbywają się w poszczególnych krajach. My gościliśmy nauczycieli i uczniów w maju 2017r., w październiku byliśmy w Madrycie, a w kwietniu 2018r. wyjeżdżamy do Ołomuńca, w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 młodzież naszej szkoły odwiedzi Włochy, Finlandię i Niemcy. W wyjazdach uczestniczy grupa 26 uczniów.

Główny cel projektu to zbadanie jak ruch i zdrowa dieta wpływają na poszczególnych ludzi. Nasz projekt rozpoczął się od zbadania kondycji fizycznej wybranej grupy młodzieży w każdej ze szkół partnerskich. Przez cały okres trwania projektu ta sama grupa (20 osób) będzie badana przy pomocy różnego typu testów sprawnościowych. Po zakończeniu projektu będzie można ocenić, czy działania projektowe miały wpływ na poprawę kondycji psycho – fizycznej młodzieży.

Realizacja tego projektu umożliwi uczniom:

  • podniesienie kompetencji językowych,
  • zwiększenie kompetencji społecznych, w tym świadomości międzykulturowej,
  • zwiększenie kompetencji osobistych, w tym motywacji, wiary we własne możliwości,
  • rozwijanie kompetencji organizacyjnych.
Skip to content