Technik mechatronikAtuty kształcenia w zawodzie Technik Mechatronik:
  • Kształcenie szerokoprofilowe,
  • Możliwość pracy w bardzo szerokim wachlarzu dziedzin gospodarki,
  • Łatwość specjalizowania się w wielu dziedzinach techniki,
  • Duże zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników z tego typu branży,
  • Długa perspektywa pracy w zawodzie,
  • Wysokie zarobki dla pracowników tego kierunku na rynku pracy,
  • . Możliwość pracy w dużych przedsiębiorstwach oraz prowadzenia własnej działalności
  • Uczeń nabywa umiejętności pracy z układami zasilania elementów pneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • Znajomość rysowania pneumatycznych układów sterowania, schematów układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego, która ułatwia zdobycie pracy.
  • Nabycie umiejętności projektowania układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego potrzebne w wielu sektorach przemysłu.
Skip to content