Historia

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu to szkoła z 70 letnią tradycją.

Historię placówki zapoczątkowało powstanie Gimnazjum Mechanicznego przy ul. Kopalnianej 24 listopada 1948 r. Trzy lata później, szkoła zmieniła nazwę na Technikum Mechaniczne i zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Towarowej. Późniejsza zmiana lokalizacji ma miejsce na przełomie lat 1951/52 – szkoła otrzymuje nowy budynek przy ul. Macieja Rataja 29. W dniu 13 października 1973r. nadano Technikum Hutniczemu imię Stanisława Staszica, wtedy to także ustanowiony został medal „PRIMIS INTER PARES” przyznawany co roku w dniu święta szkoły najlepszym uczniom Zespołu.

Systematyczny rozwój placówki sprawił, że 01 września 1978r. powołany został Zespół Szkół Hutniczych , który przyjął imię Stanisława Staszica. Zmiany kierunku kształcenia wymusiły 1 września 1995r. zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica. Zespół rozpoczyna realizację programu UPET – PHARE finansowanego przez Unię Europejską. Program UPET to szerokoprofilowe kształcenie ucznia, który mając zajęcia w różnych pracowniach może podjąć decyzję co do przyszłej wąskiej specjalizacji.

Skip to content