Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Zawód Informatyk

Informatyk to, jak sama nazwa wskazuje, osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

Branża informatyczna jest jedną z najszybciej zmieniających się i od pracujących w niej specjalistów wymaga się ciągłego dokształcania w ramach wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności.

Brakuje programistów. Nie czekaj! “W Unii Europejskiej szacuje się, że do 2020 roku brakować będzie około 800 tys. specjalistów z branży IT. Dziś w Polsce brakuje około 50 tys. osób” – Witold Rogowski, dyrektor zarządzający Accenture Delivery Center w Polsce.

Zarobki informatyka

Na pytanie ile zarabia informatyk ciężko udzielić jednoznaczną odpowiedź. W dużej mierze wysokość pensji uzależniona jest od umiejętności, a co za tym idzie stażu pracy. Średnia kwota zarobków w tym zawodzie kształtuje się na poziomie 3,5tys. – 4 tys. złotych brutto. Doświadczony programista wypełniający dobrze swoje obowiązki w dużych firmach może zarobić dziesięć razy więcej. Jest to jeden z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce z ciągłą tendencją wzrostową w tym zakresie.

  Atuty kształcenia w zawodzie Technik Informatyk:
 • Jeden z najnowocześniejszych kierunków kształcenia technicznego w Polsce
 • Nieograniczone możliwości i rozwój technologii informatycznej
 • Uzyskanie umiejętności naprawy, rozbudowy i konfiguracji komputerów stacjonarnych i przenośnych
 • Uzyskanie umiejętności budowy sieci lokalnych i zarządzania nimi
 • Uzyskanie umiejętności tworzenia stron internetowych (HTML, CSS)
 • Uzyskanie umiejętności programowania aplikacji internetowych po stronie klienta (JavaScript, jQuerry, AJAX) oraz po stronie serwera (PHP)
 • Uzyskanie umiejętności programowania aplikacji mobilnych (Android)
 • Uzyskanie umiejętności tworzenia i zarządzania bazami danych
 • Rozwój umiejętności programowania w języku C++ oraz Java
 • Nieograniczone możliwości zatrudnienia w dziedzinie programowania, serwisowania sprzętu komputerowego oraz tworzenia i zarządzania sieciami lokalnymi
 • Rozmijanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków
Skip to content