Śląskie.Zawodowcy

Informacje ogólne

  • Podmioty zaangażowane w realizację projektu
  • Lider projektu – Urząd Marszałkowski
  • Partnerzy – KSSE S.A.; RIG, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
  • Cel ogólny – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie uczniom najwyższych standardów kształcenia zawodowego.
  • Liczba uczniów objętym projektem – łącznie 1998 osób, w tym przez KSSE – 1190
  • Okres realizacji – Do 31.12. 2022

Śląskie.Zawodowcy  – rodzaje wsparcia dla uczniów

  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
  • Staże zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
  • Kursy/szkolenia specjalistyczne
  • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego
Skip to content