Staszic – aktywni zawodowo 2

Aktywni zawodowo

Już w grudniu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu rusza kolejna edycja projektu „Staszic – aktywni zawodowo”, w ramach którego 40 uczniów naszej szkoły weźmie udział w stażach zagranicznych we Włoszech.

 

Projekt „Staszic – aktywni zawodowo II” jest realizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu w okresie od 01.12.2017 do 31.07.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie projektu wynosi 106 012,00 EUR.

 

W ramach projektu 40 uczniów z kierunków informatycznych i kierunku technik mechatronik wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw.

Realizacja tego projektu stworzy uczniom możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego na europejskim poziomie, a tym samym zwiększenia konkurencyjności młodych osób i ich szans na rynku pracy.

 

Wyjazd na staże zagraniczne to:

  • podniesienie kompetencji zawodowych,
  • podniesienie kompetencji językowych,
  • zwiększenie kompetencji społecznych, w tym świadomości międzykulturowej,
  • zwiększenie kompetencji osobistych, w tym motywacji, wiary we własne możliwości,
  • rozwijanie kompetencji organizacyjnych,
  • rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, w tym umiejętności gospodarowania budżetem.

Projekt przyniesie też korzyści szkole oraz organizacji partnerskiej z Włoch, tj. przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia kompetencji językowych, organizacyjnych kadry oraz zwiększenia świadomości międzykulturowej, motywacji
oraz inicjatywy pracowników. Dzięki realizacji projektu ulegnie zwiększeniu prestiż szkoły
i organizacji przyjmującej, zbierzemy nowe doświadczenia na szczeblu edukacji, nawiążemy nowe kontakty i przyczynimy się do zwiększenia mobilności edukacyjnej.

 

Staże zagraniczne dla uczniów odbędą się w dwóch turach:

  1. 28.10.2018 – 24.11.2018
  2. 10.02.2019 – 09.03.2019.

W każdej turze weźmie udział około 20 uczestników.

 

Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole: zajęcia z branżowego języka angielskiego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia z języka włoskiego, warsztaty kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu
i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Florencji i Wenecji, przejazdy lokalne we Włoszech pokryte zostaną z budżetu projektu.

 

Skip to content