Śląskie. Zawodowcy

Informacje ogólne

 • Podmioty zaangażowane w realizację projektu
 • Lider projektu – Urząd Marszałkowski
 • Partnerzy – KSSE S.A.; RIG, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Cel ogólny – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb
  rynku pracy oraz zapewnienie uczniom najwyższych standardów
  kształcenia zawodowego.
 • Liczba uczniów objętym projektem – łącznie 1998 osób, w tym przez KSSE – 1190
 • Okres realizacji – Do 31.12. 2022

Śląskie.Zawodowcy  – rodzaje wsparcia dla uczniów

 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji
  Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • Staże zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
 • Kursy/szkolenia specjalistyczne
 • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego
  zawodowego


Skip to content