Rekrutacja 2020/21

 

REKRUTACJA 2020/2021

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutacje do dwóch planowanych oddziałów klas pierwszych pięcioletniego technikum:
  • klasa I Ti /p– technik informatyk
   przedmioty realizowane na rozszerzeniu: informatyka, język angielski,
   technik przemysłu metalurgicznego
   przedmioty realizowane na rozszerzeniu: matematyka, język angielski.
  • klasa I Tm/m – technik mechatronik /technik mechanik „CNC”
   przedmioty realizowane na rozszerzeniu: matematyka, język angielski,

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
– język polski,
– matematyka,
– dwa przedmioty z najwyższą oceną wybrane z grupy przedmiotów: fizyka, informatyka, technika, język angielski, język niemiecki.