Rada Rodziców

Rada Rodziców konto do wpłaty

Nr 51 1020 2498 0000 8702 0018 2493
PKO Bank Polski o/Zawiercie
W tytule proszę wpisać :
Wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa.
Skip to content