Policealna

 

Szkoła Policealna Nr 7  w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu ogłasza nabór na kształcenie w  zawodzie   Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411)

Program nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 2. Zarys psychologii
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 4. Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna
 5. Język obcy zawodowy
 6. Język migowy
 7. Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych
 8. Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej
 9. Informatyka i techniki komputerowe w medycynie

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Pomiary elektryczne i elektroniczne
 2. Instalacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów informatyki medycznej

Tytuł zawodowy:

Technik elektroniki i informatyki medycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej MED.07Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

 

Skip to content