Strona główna

Witamy na stronie poświęconej Powiatowemu Konkursowi Wiedzy Technicznej pod honorowym patronatem Starosty Zawierciańskiego Krzysztofa Wrony

Etap finałowy
11 czerwca 2018
strat o godz. 10:00

Dla kogo jest ten konkurs

Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej skierowany jest dla uczniów szkół   podstawowych, gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych terenu całego powiatu zawierciańskiego, zainteresowani branżą informatyczną, teleinformatyczną i mechatroniczną.

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie informatyka, teleinformatyka i mechatronika.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch, następujących po sobie etapów:

  • I etap – zdalny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
  • II etap – pisemny w Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
    w Zawierciu ul. Rataja 29

 

Konkurs odbędzie się w następujących terminach:

  • I etap      – 23 kwietnia 2018 r. (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

– 30 kwietnia 2018 r. (szkoły ponadgimnazjalne)

  • II etap    – 11 czerwca 2018 r.

Login z hasłem aktywującym zostanie przesłany po rejestracji uczestnika (tutaj) droga mailową.

Każdy uczestnik może tylko raz założyć konto na platformie. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego zakładania kont przez jedną osobę, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika.

I etap – zdalny –  test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu kwalifikują się osoby, które uzyskają  50% poprawnych odpowiedzi.  Liczbę zdobytych punktów oraz czas wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu na wskazany przy rejestracji adres mailowy.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc w przypadku nieuzyskania 50% poprawnych odpowiedzi.
Organizator zastrzega sobie prawo, aby nie ujawniać informacji o wynikach
we wcześniejszym terminie.

Zamknięcie etapu nastąpi 30 kwietnia 2017 r. Organizator zastrzega sobie 3 dni robocze na przekazanie uczestnikowi drogą mailową informacji o wynikach.

II etap – odbędzie się w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu etap finałowy będzie polegać na rozwiązaniu testu 40 pytań jednokrotnego wyboru.

O zwycięstwie decydować będzie zdobyta liczba punktów i czas rozwiązania.

Zarejestruj użytkownika

Zarejestruj użytkownika

Proszę wypełnić poniższy formularz.

  • Strength Indicator