5-letnie technikum (po szkole podstawowej)

Informacje dla kandydatów do klas I w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum 5-letnim po szkole podstawowej kształcić będziemy w następujących zawodach:

  1. Technik informatyk
  2. Technik mechatronik
  3. Technik mechanik „CNC” (obróbki skrawaniem)

 

Co decyduje o przyjęciu?

W postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału brane są pod uwagę:

  1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybieranych spośród przedmiotów: język angielski, język niemiecki, informatyka, fizyka, technika.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
  4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły.
  5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu.