Szkolenie Uprawnienia Elektryczne- Mechatronik

Mechatronik jest nowoczesnym zawodem z pogranicza informatyki, mechaniki , elektronik i automatyki. I właśnie ta elektronika i automatyka sprawia, że młody absolwent kształcący się w zawodzie technik mechatronik w przyszłości oprócz wiedzy  i umiejętności praktycznych dobrze aby   posiadał także uprawnienia elektryczne.

Po raz kolejny w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników  z Katowic uczniowie zawodu technik mechatronik mieli możliwość wziąć udział w szkoleniu i egzaminie na uprawnienia elektryczne. Mimo stresu przed egzaminem  22 uczniów otrzymało uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Szkolenie i egzamin został zorganizowany przez nauczycieli Pana Pawła Saczyńskiego i Pana Daniela Bednarka.

Jak zawsze zgodnie z tradycją Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu Pani Izabela Kotuła pogratulowana i wręczyła uczniom świadectwa kwalifikacyjne.

 

 

Skip to content