OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”

OLIMPIADA

„WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”
Zapraszam uczniów klasy: 2 tm/tm, 2 ti/tpm oraz 3 tm/tm i 3 ti do udziału w
Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, edycja 2021/2022.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz
propagowanie przezorności ubezpieczeniowej i solidarności międzypokoleniowej.
Zakres wiedzy i umiejętności określa Program Olimpiady, który obejmuje w
szczególności zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.
Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązują indywidualnie jednakowy test (w formie
pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 30
minut. Etap szkolny odbędzie się 23 listopada 2021 r.
Szczegóły w załącznikach dołączonych do informacji dla klas w dzienniku
Librus.. Uczniowie niepełnoletni pobierają dokumenty do podpisania przez rodziców (zał. 6)
dostępne u nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.

Termin zgłoszenia: do 27.10.2021 r. (środa) wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Drzewiecka

Skip to content