Zakończenie kursu VCC Kwalifikacje 2025+ Grafik Komputerowy

Funkcjonowanie w dzisiejszych, dynamicznych i niepewnych czasach stanowi duże wyzwanie. Nieustannie zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje: zawodowe, metakompetencje (przekrojowe, uniwersalne dla różnych branż) czy coraz bardziej wskazywane przez pracodawców jako deficytowe kompetencje społeczne. Jedne profesje znikają, a inne ulegają transformacji. Pojawiają się zawody zupełnie nowe, wymagające od pracowników odmiennych niż dotychczasowe zestawów wiedzy
i umiejętności. Aby skutecznie odnaleźć się na rynku pracy i dać sobie szansę na satysfakcjonujące zatrudnienie trzeba stale poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe kwalifikacje potwierdzone wiarygodnym certyfikatem!
Kurs obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu Grafiki Komputerowej rastrowej i wektorowej i praktyczne z wykorzystaniem programów Corel Draw, Inkscape, Photoshop oraz Gimp.
Dziękujemy za udział w kursie uczniów klasy 2 Technik Informatyk, gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji.

Skip to content