OWEiE EUROELEKTRA – NASI MECHATRONICY W PÓŁFINALE!

Dwaj uczniowie naszej szkoły z klasy 3 kierunku technik mechatronik wzięli udział  półfinale XXIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, która odbyła się 11 marca 2021 roku w  Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach.

 

Olimpiada „Euroelektra” organizowana jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i znajduje się w rejestrze olimpiad MEN. Za organizację Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady powoływany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Komitet Główny Olimpiady tworzą głównie nauczyciele akademiccy, między innymi: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz inni specjaliści związani zawodowo z przemysłem elektrotechnicznym.
Naszym uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Skip to content