46 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej

Miło nam poinformować o zakwalifikowaniu się ucznia ZS im. St. Staszica Tomasza Glandy do II Etapu 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Do zawodów II stopnia, które odbyły się 8 stycznia 2020 r. zostało zakwalifikowanych ponad 400 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Warto dodać, że w I etapie uczestniczyło ponad 10000 uczniów z ponad 500 szkół.
Zawody II stopnia odbyły się w 19 okręgach. Uczniowie rozwiązywali zadania z zastosowania informatyki lub optymalizacyjnego oraz zadania z dwóch grup tematycznych mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.
W wielu okręgach zawody przeprowadzone zostały przy udziale miejscowych uczelni technicznych, które w tej edycji Olimpiady zaangażowały się w organizację zawodów w nadziei na to, że finaliści i zwycięzcy Olimpiady po egzaminie dojrzałości skorzystają z ich oferty dydaktycznej i podejmą studia techniczne.
Celemi Olimpiady są:
1. budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
3. lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
4. rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
5. wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
6. rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
7. stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
8. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.
Gratulujemy wyników naszemu uczniowi życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy innych do sprawdzenia swoich umiejętności w Olimpiadzie.

Skip to content