75 rocznica wyzwolenia Zawiercia

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.
Tymi słowami Jana Pawła II rozpoczęła się, w naszej szkole, uroczystość upamiętniająca wyzwolenie Zawiercia z niemieckiej okupacji. Uczniowie przypomnieli najważniejsze, zilustrowane zdjęciami, wydarzenia z tamtego okresu.
Akademię przygotowała Pani Małgorzata Drzewiecka, Pani Agnieszka Jachimowska-Wiślak i Pani Halina Janoska wraz z klasami I Tm/m i IV Ti A.

Po oficjalnej uroczystości Pani Dyrektor Izabela Kotuła podsumowała pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020.

Najlepsi uczniowie: Kaja (klasa IV Ti A), Tomek (klasa III Tm/t) i Kacper (klasa IV Ti A).
Gratulujemy!