Opieka stomatologiczna ogłoszenie

Na mocy porozumienia w sprawie opieki stomatologicznej nad uczniami zwartego pomiędzy Powiatem Zawierciańskim a lekarzem stomatologiem
w dniu 14.11.2019 r. informujemy uczniów/rodziców/opiekunów prawnych, którzy złożyli oświadczenia, iż sprawowanie w/w opieki odbywać się będzie w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80 w godzinach:
Poniedziałek – 13:00-19:00
Wtorek – 8:00-14:00
Środa 13:00-19:00
Czwartek 13:00-19:00
Piątek 13:00-19:00

Telefon do gabinetu: 32 67 232 04

Do gabinetu należy zgłaszać po uprzednim umówieniu wizyty. Warunkiem przyjęcia ucznia jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej potwierdzającej uczęszczanie do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz karty Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skip to content