IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY”

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
„WYBIERAM WYBORY”

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do udziału w Konkursie o Prawie Wyborczym
„Wybieram Wybory”.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród
uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie
wyborczym.
Zakres przedmiotowy Konkursu na etapie szkolnym obejmuje zagadnienia
dotyczące wyborów, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.pkw.gov.pl
Termin zgłoszenia do 9.01.2020 r. (czwartek) wraz z pisemnymi oświadczeniami o
zgodzie na udział w Konkursie oraz akceptacji regulaminu podpisanymi przez rodziców (w
przypadku uczniów niepełnoletnich) lub podpisanymi przez siebie (uczniowie pełnoletni).

Termin etapu szkolnego Konkursu: 25 lutego 2020 r., godz. 12.00
Informacji udziela: Małgorzata Drzewiecka