I miejsce w rankingu województwa IT Szkoła

W dniu 27 października 2019r. odbyła się Gala IT Szkoła laureatów projektu organizowanego przez NASK. Nasi uczniowie biorący udział w projekcie IT Szkoła którego celem jest „Podwyższanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstwowych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych”, zajęli w I miejsce w rankingu wojewódzkim, oraz XV w kraju. Tym samym uzyskali tytuł „LIDERA ITC” w województwie śląskim. Wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie gratulujemy sukcesu.

Skip to content