Projekt – Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

Uczniowie klasy ITm uczestniczą w projekcie „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” to projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy biorą udział w nieodpłatnych warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Wśród nich znalazły się umiejętności miękkie, interpersonalne czy osobiste, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komunikatywności (komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania emocji) i wrażliwości społecznej.

Skip to content