Akcja HDK w Hutniku

Oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Oddanie cząstki samego siebie ludziom potrzebującym pomocy jest symbolem wrażliwości na ludzkie cierpienie. W obliczu zagrożenia życia każda kropla krwi ma wielkie znaczenie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu nasza szkoła uczestniczyła corocznie w zbiórce krwi. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękujemy!!!

Skip to content