Olimpiada OOWEE na AGH w Karkowie

08 lutego, tj. piątek, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się centralny etap rozgrywek 42. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). Do rywalizacji stanęło około 700 uczniów reprezentujących 60 szkół z całej Polski.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowana przez AGH, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą z zakresu nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy. Olimpiada rozgrywana jest w następujących kategoriach: elektronika, elektronika medyczna, elektrotechnika, informatyka, mechatronika oraz teleinformatyka.

O wyjątkowym charakterze konkursu stanowi jego wieloletnia tradycja, ogólnopolski zasięg aktywizujący kilkadziesiąt szkół średnich w Polsce oraz liczba uczestników przekraczająca co roku pół tysiąca na poziomie centralnym.

Etap krakowski obejmuje część pisemną przygotowaną przez kadrę naukową AGH. Na rozwiązanie 50 zadań testowych uczestnicy mają 120 minut. Na tym etapie zostanie wyłonionych 16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dalszej kolejności będą rywalizować w częściach praktycznej i ustnej. Stawką jest zdobycie miana finalisty bądź laureata olimpiady, a tym samym uzyskanie prawa wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowo tego dnia uczestnicy olimpiady będą mogli zwiedzić najciekawsze laboratoria AGH. Do dyspozycji uczniów będzie między innymi laboratorium pomiarów biometrycznych, wysokich napięć, techniki światłowodowej czy projektowania zintegrowanych układów elektronicznych.
Wydarzenie ma na celu między innymi promowanie wśród młodzieży wiedzy technicznej. Dodatkowo OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na krajowe uczelnie z pominięciem warunków rekrutacji.

Aleksander Słowik zakwalifikował się do kolejnego etapu w Częstochowie. Został sklasyfikowany na 5 pozycji z 97 startujących w kategorii mechatronika.