Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9

W dniu 17 grudnia 2018 roku, w Urzędzie Miasta Zawiercie w obecności Pana Prezydenta Łukasza Konarskiego, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu  reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Izabelę Kotułę oraz Szkołą Podstawową Nr 9 w Zawierciu reprezentowaną przez Panią Dyrektor mgr Dorotę Pytlik.

W ramach porozumienia Technikum Nr 4 w Zawierciu obejmuje patronatem naukowym uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu. Zawarte porozumienie zapewni wszystkim uczniom możliwość czynnego udziału w wybranych zajęciach prowadzonych w szkole z zakresu tematycznego obejmującego kształcenie w zawodach Technik Informatyk, Mechatronik oraz Teleinformatyk. Nauczyciele  Zespołu Szkół będą organizować również zajęcia studyjne z programowania w językach programowania C++, JAVA oraz Python, tworzenia aplikacji mobilnych dla klas starszych oraz kodowania dla młodszych klas Szkoły.

Podpisane porozumienie ponadto umożliwi uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez udział w zajęciach praktycznych pozwalających uczniom zapoznać się kierunkami kształcenia praktycznego oraz rozwinąć zainteresowania oraz zaplanować przyszłą karierę zawodową.