Przeciwko przemocy

Wydarzenie odbyło się w ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2018 dzięki wsparciu Fundacja Batorego.
Udział w nim wzięły klasy pierwsze wraz z opiekunami.