Spotkanie z przedstawicielem policji

Policja w szkole….na spotkaniu z rodzicami uczniów.

Przedstawicielka KPP Zawiercie sierż.szt. Marta Wnuk w ramach szkolnej wywiadówki
w dniu 15.11.2018r spotkała się z rodzicami
uczniów klas I i II.
Tematyka spotkania poruszała problem
z zakresu demoralizacji nieletnich
i odpowiedzialności prawnej, spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, środków odurzających przez młodzież oraz cyberprzestępczości.
Funkcjonariuszka wskazała na prawa
i obowiązki rodziców wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Podobne spotkanie, którego odbiorcami byli uczniowie klas pierwszych miało miejsce 7.11.2018 . Tematem owego spotkania było
” Prawo karne, aspekty przestępczości
i demoralizacja nieletnich”.
Obydwa spotkania przebiegały w swobodnej atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocują one większą odpowiedzialnością uczniów i ich rodziców.