Start projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu odbyło się spotkanie rodziców i uczniów z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Pan Wicestarosta Bogusław Piotrowski oraz Pan Naczelnik Mariusz Żakowski przedstawili projekt realizowany przez
Wydział Rozwoju Inwestycyjnego w naszej szkole. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
będzie realizować projekt pt.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego
w Powiecie Zawierciańskim”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Zespół Szkół im Stanisława Staszica otrzyma na ten cel 670 742 zł.

KURSY I SZKOLENIA

PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE 120 UCZNIÓW I UCZENNIC

  1. Kurs programowania JAVA, C++ 50 os.
  2. Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 20 os.
  3. Kurs Grafiki Komputerowej 30 os.
  4. Kurs projektowania stron WWW 15 os.
  5. Kurs prawa jazdy kat. B 50 os.
  6. Kurs spawacza MIG 20 os.
  7. Kurs spawacza MAG 20 os.

w sumie na 391 307,00 zł

STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

Każdy z 60 uczniów za odbycie stażu / praktyki w wymiarze 150 h otrzyma 1600 zł stypendium