Program innowacji społecznych Collab.me wystartował

Wybrani uczniowie pod bacznym okiem Pani Dyrektor, w obecności przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Zawierciu, dziennikarza radiowego oraz prasowego, rozpoczęli udział w programie innowacji społecznych prowadzonych przez Klaster Innowacji Społecznych Konsorcjum Innowacyjnych Przedsiębiorstw Społecznych i Organizacji pod nazwą Colab.me. Pierwsze zajęcia prowadzone przez panów Roberta i Piotra miały na celu zapoznanie z tematyką i zmierzenie się z tzw. Elevator pitch. Podzieleni na grupy uczniowie wymyślili swój pierwszy pomysł do „realizacji” i nagrali max 30 sekundowe wystąpienie prezentujące pomysł. W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie i będziemy pracować dalej.

 

Celem Collab.me jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży  do dzielenia się swoimi pomysłami, znalezienia partnerów do realizacji swoich pomysłów, a także podniesienia swojej samooceny, nauki elevator pitch, wystąpień “publicznych”, autopromocji. Narzędziem, które pomoże nam zrealizować ten cel będzie aplikacja mobilna dzięki której będzie można nagrywać 30 sekundowe filmiki i dzielenie się swoimi pomysłami. Innowacja jest zgodna z celami projektu grantowego, ponieważ jest nastawiona na wspomaganie procesu łączenia się młodych ludzi w celu opracowania i realizacji określonego pomysłu biznesowego, a także poprzez wspomaganie, naukę kompetencji wspiera łatwiejsze wejście na rynek pracy.

Przewagą naszej innowacji jest to, że w momencie w którym powstanie gotowa aplikacja, będzie mogła ona być użytkowana przez odbiorców i użytkowników w całej Polsce. Od początku innowacja ma potencjał ogólnopolski, każda szkoła czy też instytucja pracująca z młodzieżą – może ją propagować w gronie swoich podopiecznych. Innowacja ma także potencjał do stania się popularną dzięki sieciom społecznościowym i działaniom odbiorców. Chcemy zaznaczyć, że przepustowość i pojemność serwerów będzie od początku przygotowana do przyjęcia znacznie większej liczby użytkowników. Zależy nam na tym, żeby innowacja powstała w ścisłej współpracy z użytkownikami i odbiorcami. Z tego powodu zaplanowaliśmy spotkania jeszcze przed stworzeniem podstawowej wersji aplikacji. Chcemy, aby całość naszych działań odbywała się w ścisłym dialogu, szczególnie z młodzieżą (odbiorcami), ponieważ chcielibyśmy, aby produkt, który tworzymy, był dla nich jak najbardziej przyjazny, odpowiadający ich potrzebom, żeby nie był dla nich narzucony. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że aplikacja mobilna jest obecnie najatrakcyjniejszym i najbliższym narzędziem dla odbiorców.Testowanie aplikacji poprzedzone spotkaniami z użytkownikami i odbiorcami spowoduje wśród odbiorców podniesienie istotnych kompetencji na rynku pracy, jak autoprezentacja, zwięzłość wypowiedzi, pewność siebie, zachęci do współpracy. Użytkownicy uzyskają narzędzie, dzięki któremu rozwiną swoją ofertę edukacyjną, a także będą mogli badać bieżące osiągnięcia odbiorców.