Pięć dni w Madrycie ….

W ramach programu Erasmus+ grupa sześciu uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu wraz z nauczycielami p. Sylwią Kadłubek, p. Jakubem Nierodą, p. Wojciechem Suskim spędziła kilka dni w Madrycie korzystając nie tylko z pogody i zabytków, ale uczestnicząc intensywnie w międzynarodowym spotkaniu projektowym w ramach projektu badawczego Healthy EU, w którym współpracujemy również z Uniwersytetem Helsińskim.

Od roku młodzież naszej szkoły uczestniczy w projekcie, którego jednymi z głównych celów jest badanie kondycji fizycznej młodzieży oraz tworzenie programu edukacji fizycznej dla szkół. W projekcie uczestniczą szkoły z Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Czech oraz Włoch.

Spotkanie projektowe trwające od 5 do 10 listopada służyło przede wszystkim do porównania dotychczasowych działań oraz ustalenie pracy na kolejny rok szkolny – to koordynatorzy.

Nauczyciele wychowania fizycznego zapoznawali się z infrastrukturą sportową hiszpańskiej szkoły, uczestniczyli w zajęciach sportowych, a nawet w zawodach pływackich.

Dla młodzieży zorganizowane zostały zawody, spotkanie z byłym zawodnikiem olimpijskim jak również warsztaty zdrowej kuchni.

Wszyscy bez wyjątku mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności pracy zespołowej, ćwiczenia języka angielskiego a przede wszystkim poznania kultury innych krajów.