Konkurs informatyczny BÓBR

Dziś uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie i wzięli udział w XII edycji międzynarosowego konkursu informatycznego „Bóbr”.

Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego
oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

nauczyciele odpowiedzialni: Patrycja Urbaniak, Maciej Osys