OGÓLNOPOLSKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY”

Zapraszam uczniów Naszej Szkoły do udziału w Konkursie o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

            Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych. W etapie I (szkolnym) Konkursu pytania będą

odnosiły się do spraw uregulowanych w Działach I i II oraz VII-IX ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).

            Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pkw.gov.pl

            Konieczność pobrania dokumentów do podpisania przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Drzewiecka

 

Termin zgłoszenia: do 13.10.2017 r. (piątek)