REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez MEN  rejestracja kandydatów w systemie (logowanie) rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe trwa
do 10 lipca 2020 r.do godz. 15.00

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SZKOŁY

Instrukcja obsługi systemu:

Instrukcja wypełnienie wniosku:

Terminy rekrutacji:

Skip to content