Pożegnanie nauczyciela Andrzeja Grzybowskiego (1950-2021)

Z ogromnym niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi Andrzeja Grzybowskiego.
Trudno pogodzić się z faktem , że nieoczekiwanie odszedł od nas wieloletni nauczyciel, przyjaciel
i wychowawca młodzieży, człowiek energiczny i przedsiębiorczy, a jednocześnie ciepły i przyjazny.
Urodzony 24 lipca 1950r. Był absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Pracę w Zespole Szkół
Hutniczych rozpoczął 1 września 1972r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W latach 1972-75
był nauczycielem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty Zawiercie. Od 1 września 1985 do 31 sierpnia
1991r. pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Hutniczych , a od 1 września 1991r. do 31 sierpnia
1992r. był dyrektorem Zespołu Szkół Hutniczych im. Stanisława Staszica. Później pracował jako
nauczyciel przedmiotów grupy elektrycznej. Był opiekunem Samorządu Szkolnego. Jako instruktor
ZHP w latach 1975-80 pełnił kolejno funkcje drużynowego, szczepowego, przewodniczącego Kręgu
Instruktorskiego w XXII Szczepie „Czwartacy”.
Po zakończeniu pracy zawodowej był inicjatorem wielu spotkań nauczycieli emerytów . Dbał o
podtrzymywanie kontaktów między nimi .
Opuścił nas serdeczny kolega, uczynny i troskliwy. Zostanie zapamiętany przez nas jako życzliwy
przyjaciel młodzieży, zaangażowany i ukochany wychowawca, człowiek otwarty i wyrozumiały .
Cześć Jego Pamięci !
Ostatnie pożegnanie Andrzeja odbędzie się 29 marca 2021r. o godzinie 14.00 w Parafii p.w. Świętego
Brata Alberta w Zawierciu
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

Skip to content