Najwybitniejszy poeta pokolenia Kolumbów – Krzysztof Kamil Baczyński

Posłowie Sejmu RP ustanowili rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-
1944). W ten sposób postanowili uczcić 100. rocznicę urodzin poety nazywanego „nowym
Słowackim”, bez którego twórczości trudno wyobrazić sobie kształt polskiej poezji w okresie
II wojny światowej.

 

https://biteable.com/watch/krzysztof-kamil-baczyski-2805630/c014a3c8901862d466f49718d86f9056

Skip to content