REKRUTACJA do projektu PO WER „Sportowo naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania”

REKRUTACJA do projektu PO WER

„Sportowo naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania”

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów i uczennic klas II i III Zespołu szkół im. Stanisława Staszica. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy odbędą 12 dniową mobilność we Włoszech podczas, której wraz z włoskimi uczniami będą realizować kurs „SPORT oczami nauki”. Podczas kursu uczniowie będą badać zależności dyscyplin sportowych z różnymi dziedzinami nauki, zajęcia będą miały charakter praktyczny i teoretyczny.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu zapewniamy:

  • 12 dniowy kurs we Włoszech (Cosenza),
  • transport,
  • noclegi,
  • wyżywienie,
  • przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i zawodowe przed wyjazdem,
  • opiekę nauczycielską

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie lub do pani Iwony Piorek (koordynatora projektu) do dnia 13.11.2020 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej w sekretariacie i u koordynatora projektu.

Planowany termin mobilności to styczeń 2021r. (w związku z sytuacją epidemiczną  termin ten może zostać przesunięty na czerwiec 2021r.)

Zachęcamy do udziału!!!

Projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów II” jest realizowany przez Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy wsparciu programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Skip to content