Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” jest:
o popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
o popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru,
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zgłoszenia do szkolnego etapu turnieju przyjmowane są do dnia:

19 marca 2019 r.

Termin eliminacji szkolnych zostanie podany po zamknięciu
listy uczniów zainteresowanych udziałem w OTWP „Młodzież
zapobiega pożarom”
Tematyka
1. Tradycja i historia straży pożarnych.
2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa.
3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
4. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
5. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
6. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.
7. Sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
– budynków,
– lasów,
– zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
– substancji niebezpiecznych.
10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
11. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Zgłoszenia przyjmuje: Małgorzata Drzewiecka

Skip to content