VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie                      we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ogłasza

 

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

 

„Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

 

pod patronatem: Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego; Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty;

Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie

 

Cele konkursu:

  • upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego,
  • rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
  • doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

 

Konkurs na prezentację multimedialną

Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji, estetyka, czytelność slajdów, dostosowanie animacji i dźwięku do charakteru prezentacji; oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

 

Zagadnienia ujęte w prezentacji – dokonania ks. Stanisława Konarskiego:

– w dziedzinie piśmiennictwa, literatury,

– w dziedzinie walki o czystość języka,

– w dziedzinie wychowania,

– w dziedzinie nauczania.

 

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

− samodzielność przygotowania prezentacji multimedialnej,

− 25-30 slajdów,

− estetyka i przejrzystość całości,

− czytelne wyeksponowanie informacji,

− animacja i dźwięk zgodny z charakterem prezentacji,

− odtwarzanie automatyczne,

− merytoryczna zawartość pracy, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,

− podanie bibliografii wykorzystanych źródeł, w tym adresów stron internetowych.

 

Warunki uczestnictwa

Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie.

 

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

 

Szczegółowe informacji: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/inne-konkursy-i-turnieje/vi-ogolnopolski-konkurs-o-ks-stanislawie-konarskim-ksiadz-stanislaw-konarski-nasz-wspolczesny/

 

Termin zgłoszenia: do 29 stycznia 2019 roku

                                                                                   Informacji udziela: Małgorzata Drzewiecka

Skip to content