III edycja konkursu „Wybieram wybory”

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

 WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

 

 „WYBIERAM WYBORY”

 

            Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do udziału w Konkursie o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

             Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

            Zakres przedmiotowy Konkursu na etapie szkolnym obejmuje zagadnienia                     dotyczące wyborów, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).

            Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pkw.gov.pl

                        Termin zgłoszenia do 28.01.2019 r. (poniedziałek), konieczność pobrania dokumentów do podpisania przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich).

Termin etapu szkolnego Konkursu: 26 lutego 2019 r., godz. 12.00

            Informacji udziela:  Pani Dyrektor Izabela Kotuła, Małgorzata Drzewiecka

 

Link do regulaminu

Skip to content