Olimpiada Cyfrowa w Staszicu

Uczniowie naszej szkoły podjęli kolejne wyzwanie i wzięli udział w pierwszym etapie Olimpiady Cyfrowej. Test składał się
z 50 pytań wielokrotnego wyboru wybieranych losowo. Walka trwała 60 minut.
Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017 r.), mini-projektów (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).
Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo
w sieci.

nauczyciele odpowiedzialni: Patrycja Urbaniak, Maciej Osys

Skip to content