Nasze grono

Kotuła Izabela dyrektor szkoły
nauczyciel historii , wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze
Bednarek Daniel  nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
Bryła Zbigniew  nauczyciel historii
Drzewiecka Małgorzata  nauczyciel geografii, WOS i EDB
Dutkiewicz Małgorzata  nauczyciel rewalidacyjny
Dyrdoń Martyna  nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki
Gajda Marek  nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
Jachimowska – Wiślak Agnieszka  nauczyciel języka polskiego
Janoska Halina  nauczyciel przedmiotów mechatronicznych i informatycznych,
podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza
Kadłubek Sylwia  nauczyciel języka niemieckiego
Konieczek Beata  nauczyciel języka polskiego
Kurzak Paweł  nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych
Leks Tomasz  nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych i informatycznych
Madejski Damian  nauczyciel wspomagający
Mastalerz Aneta  nauczyciel języka polskiego
Motyka Janusz  ksiądz katecheta
Muszyńska Elżbieta  nauczyciel języka angielskiego
Nieroda Jakub  nauczyciel wychowania fizycznego
Osys Maciej  nauczyciel przedmiotów informatycznych
Pająk Katarzyna  nauczyciel matematyki
Piątek Adam  nauczyciel informatyki
Rajczyk Joanna  nauczyciel języka angielskiego
Rejewska Agnieszka  nauczyciel biologii i chemii
Saczyński Paweł  nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych
Seweryn Iwona  pedagog
Stankowska Jolanta  nauczyciel BHP
Suski Wojciech  nauczyciel wychowania fizycznego
Urbaniak Patrycja  nauczyciel przedmiotów informatycznych
Ziobro Danuta nauczyciel rewalidacyjny