EDJ w ZS StaszicР

Europejski Dzień Języków w technikum nr 4 w Zawierciu przebiegał w duchu muzyki europejskiej przeplatanej udziałem uczniów w quizie wiedzy o
krajach anglo- i niemieckojęzycznych . Szkolny zespół „Hutnik Band” przygrywał europejskie piosenki a ze szkolnego radiowęzła płynęła melodyjna muzyka. Zwycięska klasa, która otrzymała maksymalną liczbę punktów w quizie, IV TI , dostała w prezencie „Dzień bez pytania” Każdy uczeń, który wykonał flagę kraju europejskiego, otrzymywał dodatkowy bonus w tym dniu – był zwolniony z odpowiedzi ustnej.