Wykład z baz danych

W ramach Akademii programowania i baz danych IT Szkoły 27.02,2018r. klasa 3 Ti oraz członkowie IT Team wzięli
udział w zdalnym wykładzie na temat Kto pyta nie błądzi – podstawy zapytań w języku SQL.
Wykład poprowadził mgr inż. Andrzej Ptasznik.