Olimpiada Cyfrowa

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej
http://olimpiadacyfrowa.pl

Zgłoszenia do 10.11.2017 r.  przyjmują  nauczyciele: p. Maciej Osys i p. Adam Piątek